Over ArtBruges

About ArtBruges


Angela Taverne ( ° 1967 Brugge )


Genoot een opleiding Plastische Kunsten aan het K.T.A.  en volgde lessen aan de Academie voor Schone Kunsten en Grafische Technieken te Brugge. Daarnaast volgde ze ook lessen fotografie. Angela Taverne werkte  lange tijd in de fotografische sector als commercieel bediende en werkte zich op tot Shopmanager en ook tot Sales Tester voor de regio Oost -en West-Vlaanderen. Daarna werkte ze voor een groot bedrijf als grafisch publiciteitsconsulente.Na een ernstig verkeersongeluk heeft Angela Taverne haar schildersezels terug van zolder gehaald. In 2006 nam ze voor het eerst deel aan 'Buren bij kunstenaars' en het duurde niet lang alvorens ze geselecteerd werd door de 'Bruges Art Route' om deel te nemen aan een kunstparcours. Haar werk trok de aandacht door de mystieke uitstraling van haar werken. Toch wil Angela Taverne zich niet beperken tot één bepaalde stijl, discipline, kleur, aard of taal. Haar oeuvre omvat evengoed kosmische, mystieke en abstracte elementen en sommigen met een hoge spirituele geladenheid.
Dikwijls wordt gebruik gemaakt van mixed media en worden diverse technieken aangewend om de verf op het doek aan te brengen. De combinatie schilderij en gedicht zorgen voor een harmonie om te komen tot een antwoord op de grote levensvragen. De oosterse cultuur en filosofie zijn in diverse lagen aanwezig in het werk van Taverne. Bronnen van inspiratie zijn haar buitenlandse reizen waar ze steeds zo dicht mogelijk bij de mensen probeert te leven.Begin 2008 publiceerde Angela Taverne haar eerste dichtbundel 'Mystic Poetry Descends': liefdesverzen geschreven waarin weemoed en ongedwongen fantasiën elkaar wervelend omarmen in een meertalig idioom en geïllustreerd met eigen foto's. Het werk van Angela Taverne ademt een pittige sensualiteit verbeeld in innoverende technieken en fijnzinnige gevoeligheid.Mystic Octopussy

Lakshmi Flower (Energy)


Selected by Oxfam for exposition in the Atomium of Brussels


Angela Taverne ( ° 1967 Bruges )     


Angela Taverne was educated in the Plastic Arts at the K.T.A. and took courses at the Academy for the fine Arts & Graphical Techniques in Bruges. She also studied photography. Following her studies she was selected by the organization 'Bruges Art Route' for participation in an 'Art Route'. Her work drew attention by its mystical radiance. Still, Taverne wishes not to limit herself to one particular style, discipline, colour, nature or language.

Her work consists of cosmic, mystical and abstract elements with a highly spiritual charge.


At the beginning of 2008 Angela Taverne published her first collection of poems 'Mystic Poetry Descends': verses of love in which melancholy and unbridled fantasies engage in a turbulent embrace in a multilingual idiom, illustrated by her own photographs. The work of Angela Taverne breathes a heated sensuality presented by innovative techniques and delicate sensitivity.---------------------------------------------------------------------Angela Taverne ( ° 1967  Bruges )


Angela Taverne a suivi les arts plastiques au K.T.A., ainsi que des cours à l'Académie de Beaux Arts & des Techniques graphiques de Bruges. Elle a en outre étudié la photographie. Aprés ses etudes, elle a été sélectionnée par l'organisation 'Bruges Art Route' pour participer à un 'parcours artistique'. La mystique de ses oeuvres a attiré tous les regards. Cependant, Taverne ne se borne pas à un style, une discipline, une couleur, une nature ou un language. Son oeuvre comprend des éléments cosmiques, mystiques et abstraits charges de spiritualité.


Début 2008, Taverne a publié son premier reccueil de poèmes 'Mystic Poetry Descends': des versets d'amour mélangeant de façon tourbillonnante mélancholie et fantiasies débridées, dans plusieurs langages et ornés de ses propres photos. L'oeuvre de Taverne exhale une sensualité vigoureuse en raison de ses techniques innovantes et sa sensibilité subtile.

Detail uit Mystic Octopussy

Miss_Dior